header

Het in de Windy's gebruikte koudemiddel is R410A. Dit koudemiddel is in overeenstemming met de regels van het Kyoto verdrag (2006) en heeft geen enkele negatieve invloed op de ozonlaag in onze atmosfeer.

Oftewel, de ODP (Ozon Depletion Potential) is 0. En dat is natuurlijk goed voor onze planeet. 

Logo Ozon vriendelijk gas